DCS Cleantech Oy

DCS jäseneksi Suomen Vetylaakso ry:een

Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö aiheellista

 

Dust Control Systems Oy on liittynyt Suomen Vetylaakso ry:n jäseneksi. Suomen Vetylaakso ry on vetytaloutta edistävä yhteistyöorganisaatio, joka on perustettu Lappeenrannan kaupungin, alueellisten kehitysyhtiöiden (Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Business Joensuu Oy, Imatran Kehy Oy) ja LUT-yliopiston toimesta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vihreän vedyn tuotantoa sekä luoda mahdollisuuksia uudenlaiselle teollisuuden kasvulle Itä- ja Kaakkois-Suomessa.

 

Suomen Vetylaakso ry:n perustamisen taustalla on LUT-yliopiston selvitys, joka osoittaa, että Itä- ja Kaakkois-Suomessa on valtava uusiutuvan energian ja vihreän vedyn tuotantopotentiaali. Alueella voitaisiin tuottaa puhtaita polttoaineita koko Suomen liikennepolttoaineita vastaava määrä. Dust Control Systems Oy:n liittyminen yhdistykseen kertoo yrityksen sitoutumisesta uusiutuvan energian edistämiseen ja tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämiseen.

 

”DCS näkee erityisen hyödyllisenä Vetylaakson yritysjäsenten keskinäiset yhteistyömahdollisuudet”, toteaa toimitusjohtaja Tapani Stipa. ”Yritysten ja julkisen sektorin läheinen yhteistyö on tarpeen tulevaisuuden energiaratkaisujen vaatimien investointien toteuttamiseksi, tavalla johon Vetylaakso antaa mahdollisuudet.”

 

Lisätietoja

Tapani Stipa, toimitusjohtaja, 044 730 8102

Tiedote vetylaakson hallitus 23.5.2023
0
Feed

Jätä kommentti